Stacks Image 34
Kryptobay.eu jest domem aukcyjnym online, który akceptuje TELOS jako metodę płatności.
Stacks Image 24
Peertoro.eu jest usługą hostingową Mining and Masternode, która akceptuje TELOS jako środek płatniczy.
Stacks Image 36
Blueboxing.net oferuje batchwise Bluebox.
Stacks Image 28
Solminer.de oferuje połączenie Bluebox / przechowywania baterii i fotowoltaiki.
Stacks Image 38
v2.peerschweinchen.de oferuje między innymi Blueboxes i Premium Masternodesharing.