Dzięki Promundi, społeczność TELOS oferuje rodzaj "bezwarunkowego dochodu podstawowego" .... ale wierzymy w pomoc ludziom, aby pomóc sobie samym i dlatego wolimy nazywać to "bezwarunkowym zasiłkiem rodzinnym" ... co również nie jest prawdą.
Ideą jest to, że przy pomocy Masternodów i dzieci z sektora LOW-Energy-Mining w trzecim świecie finansowany jest zasiłek na dziecko, który odpowiada lokalnej średniej płacy. Akcja, która nie jest bezwarunkowa, jest związana z uczęszczaniem do szkoły. Rodziny odczuwają ulgę, a dzieci mają czas i swobodę w korzystaniu z edukacji.

Społeczność Promuni współpracuje z uznanymi organizacjami i przekazuje tylko potrzebne pieniądze.

Druga oferta Promundi obejmuje loterię bezwarunkowych dochodów podstawowych, w przypadku gdy przekazano wystarczającą sumę pieniędzy.

image0-7